roger_chen@wujo.com.cn +86-18163696588
แปล
บ้าน » โรงงาน

โรงงาน

 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการอัตโนมัติสำหรับแก้วต้นฉบับ:
-สายการผลิตอัตโนมัติสำหรับตัวแก้ว;
-ผลผลิตต่อวัน 200,000ชิ้น.

2.3 ตรวจสอบขั้นตอน:
-แก้วก่อนเคลือบ;
-แก้วออนไลน์;
-แก้วก่อนบรรจุ.

3.ทั้งหมด 6 สายการผลิต:
-แก้วมัคขาว 3 เส้น, 150,000ชิ้น ต่อวัน;
แก้วมัคสี/แก้วเปลี่ยนสี/Gilter mug เป็นต้น.